ZIE FORMULIER ONDERAAN....

Inschrijfformulier introductielessen 2023 / TEZ

VOORWAARDEN

  • Een inschrijving geldt voor minimaal 10 lessen voor 125 euro.
  • Stroomt u later in dan wordt het lesgeld naar rato verrekend
  • De lessen lopen van 12 april t/m 20 juli m.u.v. de meivakantien en feestdagen
  • De lessen worden tussen 19.00-22.00 gepland in groepen van maximaal 4 personen
  • Het lesgeld wordt doorgaans de eerste week van de maand automatisch geïncasseerd

Voorkeursavond:

Al eerder getennist?

Vul zo mogelijk kort jouw ervaring of niveau in

Vul uw gegevens in:

Kosten totaal voor 10 lessen = €125,- inclusief btw

Opmerkingen

Akkoordverklaring:

Sponsoren