SELECTIETRAINING

Prijzen

Voorwaarden

  • Een jaarprogramma loopt van september t/m augustus en bestaat uit 36 trainingsweken. Zie HIER alle data. 
  • Indoor trainingen zijn van oktober t/m maart bij TC Het Diekman 
  • Lessen worden gepland volgens het rooster van de lokale basisscholen.
  • Tijdens vakantieweken van de lokale basisscholen en op nationale feestdagen is er geen les. 
  • Het totale lesgeld wordt in 6 of 12 (bij een jaarprogramma) gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht
  • Het lesgeld wordt doorgaans iedere eerste week van de maand automatisch geïncasseerd
  • Privé en duo trainingen: hiervan worden er 18 per seizoen van 6 maanden ingepland. Bij het niet doorgaan van een privé of duo training wordt deze altijd in overleg ingehaald op een nader te bepalen moment
  • Groepstrainingen indoor in het winterseizoen gaan altijd door
  • Voor groepstrainingen outdoor worden er 18 trainingen per seizoen van 6 maanden ingepland plus maximaal 2 inhaalweken in geval trainingen niet door kunnen gaan door weersomstandigheden. 
  • Stroomt een speler tijdens het seizoen in, dan wordt het lesgeld naar rato van het aantal resterende trainingen verrekend.

Klantgegevens:

U hoeft uw gegevens niet opnieuw in te vullen.

Vul uw gewijzigde gegevens in:

Vul uw gegevens in:

Keuze mogelijkheden

Privé trainingen

Duo-trainingen

Groepstraining 4 P / 60 min

Groepstraining 5-8 P / 60 min

Groepstraining 4 P / 90 min

Groepstraining 5-8 P / 90 min

Foto's en video's opname tijdens training

We willen in de nabije toekomst meer gebruik maken van social media om onze programma's onder de aandacht te brengen. Daarvoor zouden we graag tijdens trainingen of evenementen op enkele momenten foto's en eventueel korte video's willen maken. Wij vragen voor genoemde doeleinden uw toestemming. 

Opmerkingen m.b.t. uw inschrijving

Akkoordverklaring:

Sponsoren