Trainingstijden

Trainings Pakketten

Voorwaarden

 • Je geeft je op voor een Basis, Plus of Totaal pakket.
 • Trainingen worden dagelijks aangeboden volgens bovenstaand schema.
 • Trainingen vanaf niveau Rood duren 60 minuten. Trainingen niveau Blauw, 45 minuten. 
 • Extra trainingen buiten het programma om, worden op afspraak gepland.
 • Selectietraining is alleen op uitnodiging. 
 • Er is elke week training behalve tijdens de basisschoolvakanties en op nationale feestdagen. 
 • Er worden per jaar in totaal 36 trainingen gepland + 4 inhaalweken per jaar om lessen in te halen die vervallen door weersomstandigheden
 • Bij inschrijving geef je voor minimaal één seizoen van 6 maanden op, van april t/m september en oktober t/m maart.
 • Het pakket wordt telkens stilzwijgend verlengd met één seizoen. Per seizoen opnieuw aanmelden, hoeft dus niet meer. 
 • Tijdens een seizoen het pakket stopzetten kan eigenlijk niet, maar we gaan bij dringende redenen hier flexibel mee om.    
 • Wijzigen van Pakket kan maandelijks voor de eerste van de maand 
 • TVVS Jeugdlidmaatschap is verplicht vanaf niveau Rood is een ( t/m 7 jaar = Gratis, t/m 8 jaar = 30 euro per jaar, 9 t/m 17 jaar = 65 euro per jaar)

Meld je hieronder aan:

Klantgegevens:

U hoeft uw gegevens niet opnieuw in te vullen.

Vul uw gewijzigde gegevens in:

Vul uw gegevens in:

Keuze niveau

Keuze pakket

Voorkeursdagen
(zie schema bovenaan voor trainingstijden per niveau)

Extra training i.c.m. pakket (deze plannen we in overleg)

Extra training zonder pakket

Vanaf niveau Rood moeten kinderen lid zijn / worden van de vereniging.

Meer info over het lidmaatschap vind u op www.tvvs.nl.

Foto's en video's opname tijdens training

We willen in de nabije toekomst meer gebruik maken van social media om onze programma's onder de aandacht te brengen. Daarvoor zouden we graag tijdens trainingen of evenementen op enkele momenten foto's en eventueel korte video's willen maken. Wij vragen voor genoemde doeleinden uw toestemming. 

Opmerkingen m.b.t. uw inschrijving

Akkoordverklaring:

Sponsoren